Poliklinika HYGEA


Poliklinika za internu medicinu, endokrinologiju, dijabetologiju, ginekologiju i opstetriciju


Poliklinika Hygea nosi ime antičke božice zdravlja. Otvorena je 14. studenog 2016. godine na Svjetski dan šećerne bolesti, u godini sv. Vlaha. Naša Poliklinika pruža usluge prevencije, dijagnostike i liječenja iz područja interne medicine, endokrinologije i dijabetologije te ginekologije s opstetricijom. U Poliklinici radi tim liječnika s velikim kliničkim iskustvom, educiranih u Hrvatskoj, Europi i SAD.

Doc. dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., specijalist interne medicine i subspecijalist endokrinologije i dijabetologije Dr. Zoran Tešanović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije Katija Leoni, bacc. sestrinstva, sestra edukator


Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1987. i staža, upisujem znanstveni poslijediplomski studij Klinička farmakologija (znanost o kliničkoj primjeni lijekova) u trajanju od dvije godine i branim magistarski rad na na temu Učinak propranolola na koncentraciju hormona štitnjače - T3 i T4 u zdravih i bolesnika sa cirozom jetre. Tijekom tog perioda radim kao liječnik na Hitnoj pomoći grada Dubrovnika sve do 1995. kad dobivam dugo željenu specijalizaciju iz interne medicine. Od 2000. godine radim kao specijalist interne medicine u Službi za interne bolesti OB Dubrovnik Odsjeka za endokrinologiju i dijabetologiju i završavam subspecijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.


U Općoj bolnici Dubrovnik na internom odjelu, prva sam uvela suvremene metode dijagnostike i liječenja šećerne bolesti u vidu kontinuiranog određivanja glukoze u krvi i inzulinskih pumpi, te uvela i razvila suvremenu dijagnostiku denzitometrijom i liječenje osteoporoze. Godine 2012. na Medicinskom fakultetu u Rijeci branim doktorsku disertacju iz područja endokrinologije - Sekrecija hormona rasta i kortizola kao odgovor na hipoglikemiju izazvanu inzulinom u osoba različitog stupnja prekomjerne tjelesne težine.


Tijekom svoga rada nastojala sam se što više educirati pa sam bila sudionica različitih skupova u našoj zemlji, zemljama Europe i Amerike. U tom smislu izdvajam Steno kliniku Copenhagen, Oxford i Sitges; poslijediplomske tečajeve iz područja Klinička endokrinologija, a u Bostonu sam educirana u poznatom Joslin Diabetes Centru posebno na temu regulacije tjelesne težine, dijabetesa tipa 1 i inzulinskih pumpi. Pohađala sam i položila edukaciju iz Kliničke endokrinologije s posebnim naglaskom na bolesti štitnjače, a u organizacji Harvard Medical School Sveučilišta u Bostonu. Aktivna sam sudionica brojnih domaćih i međunarodnih kongresa iz područja endokrinologije i dijabetologije.


Članica sam HLZ-a, HLK-a, HDDBM-a, HED-a, HDEKD-a. Predsjednica sam Društva za ostoporozu - podružnica Dubrovnik i članica sam izvršnog odbora Društva za zaštitu od šećerne bolesti Dubrovnik.


Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1988. i obavljenog staža radim kao liječnik Hitne pomoći grada Dubrovnika, a potom kao liječnik 163. brigade tijekom čitavog Domovinskog rata. Nakon završene specijalizacije iz ginekologije i opstetricije u KB Petrova Zagreb, 2001. godine radim na Odjelu za ginekologiju i opstetriciju OB Dubrovnik. Završio sam poslijediplomske tečajeve iz UZV u ginekologiji i porodništvu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Internacionalne Akademije ultrazvuka.


2002. godine završavam Kurt Semm poslijediplomski tečaj iz ginekološke endoskopije, a iste godine, na Svjetskom kongresu ginekološke endoskopije, završavam tečaj
operativne laparoskopije. Simpozij o kolposkopiji i invazivnim promjenama vrata maternice završavam 2002 godine. U Dnevoj bolnici u Hamburgu usavršavao sam se iz područja laparoskopije. Tečaj o HNL-u u organizaciji Europskog društva za menopauzu završavam 2003. Godine 2014. započinjem sa subspecijalizacijom iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije te krajem 2016. polažem subspecijalistički ispit iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije u Zagrebu. Sudionik sam brojnih domaćih i inozemnih skupova.


Član sam HLZ-a, HLK-a i HDGEHR-a.


Nakon završene Medicinske škole u Dubrovniku, upisujem Višu medicinsku školu u Rijeci i diplomiram 1999. godine. Nakon obavljnog staža, radim u ambulanti za endokrine bolesti i dijabetes OB Dubrovnik. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. završavam poslijediplomski tečaj - Rukovođenje i upravljanje u sestrinstvu.


Višekratno sam educirana na Klinici Vuk Vrhovac o ulozi sestre u svim aspektima liječenju bolesnika sa šećernom bolesti tip 1 i 2. Pohađala sam i nekoliko poslijediplomskih tečajeva iz Kliničke endokrinologije za sestre u KBC-u Rebro i educirana na brojnim simpozijima i training programima u Zagrebu, Novom Mestu, Sv.Martinu na Muri i Rimu za postavljanje inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano mjerenje glukoze. Tijekom ljeta 2014., vodila sam kamp za mlade dijabetičare u Prenmanturi, Istra. Završila sam i tečaj o njezi dijabetičkog stopala 2015. u organizaciji Internacionalne dijabetičke federacije, te sam sudionica brojnih domaćih i inozemnih edukativnih programa.


Članica sam izvršnog odbora HUMS-a za dijabetes i endokrinologiju, HKMS-a, te članica izvršnog odbora Društva za zaštitu šećernih bolesti Dubrovnik.